Culture news
Login
 Your IP-address:
35.175.107.185
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY
RESURSO APRAÅ YMAS

Pilnatekstės elektroninės leidyklos ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY mokslinių žurnalų versijos (iš viso 29 pavadinimų). Žurnalų leidimą kuruoja Karališkoji chemikų bendrija (Didžioji Britanija), aprėpdama visas pagrindines chemijos mokslų šakas ir jų vystymąsi. Sukaupti leidimai nuo 1997 metų.


PRIĖJIMO SĄLYGOS

Žurnalai prieinami 160 Rusijos organizacijų: centrinių mokslinių bibliotekų, klasikinių ir technikos universitetų, stambių tyrimų institutų, besispecializuojančių chemijos srityje.


IÅ TRAUKOS IÅ  LICENCINIO SUSITARIMO

Priėjimas prie leidyklos Royal Society of Chemistry (RSC) žurnalų galimas pagal Licencinį susitarimą, kurį pasirašė Rusijos fundamentinių tyrimų fondas (RFTF) ir leidykla Royal Society of Chemistry.
Čia pateikiamos ištraukos iš šio Susitarimo, kur aprašomos priėjimo sąlygos bei vartotojų kategorijos, kurioms leidžiama naudotis šia medžiaga.

1. LICENCIJA

1.2.Leidėjas Užsakovui suteikia teisę užtikrinti priėjimą prie Licencijuotos medžiagos darbuotojams, studentams, užsiregistravusiems vartotojams ir kitiems asmenims (Registruotiems vartotojams) su sąlyga, jog šie yra informuoti apie šį Susitarimą ir yra pasiryžę vykdyti visas jo sąlygas. Kiti Registruotų vartotojų priėjimo būdai negalimi.
1.3.Leidėjas Užsakovui suteikia teisę užtikrinti priėjimą prie Licencijuotos medžiagos neregistruotiems vartotojams su sąlyga, jog šie yra informuoti apie šį Susitarimą ir yra pasiryžę vykdyti visas jame nurodytas sąlygas.
1.4.Leidėjas Užsakovui suteikia teisę įgyvendinti mainus tarp bibliotekų iš Užsakovo darbo vietos, atsižvelgiant į tarpbibliotekinių mainų sąlygas, nurodytas 108 JAV įstatyme apie autorines teises bei CONTU nuostatuose.

2. INFORMACIJOS PANAUDOJIMO SĄLYGOS

Registruotiems vartotojams leidžiama:
1.Kopijuoti (įskaitant spausdinimą bei perrašymą) ir saugoti informaciją asmeniniam naudojimui;
2.Saugoti informaciją elektronine forma, laikantis kitų šio Susitarimo nurodymų;
3.Platinti ir perduoti informaciją kitiems Registruotiems vartotojams;
4.Įtraukti informaciją į prezentacijas, su sąlyga, jog šioje medžiagoje bus nuoroda: "Panaudota leidus The Royal Society of Chemistry".
5.Įtraukti informaciją į publikacijas su sąlyga, jog leidimas tokiam informacijos naudojimui RSC gautas iš anksto;
6. Įtraukti Licencijuotos medžiagos kopijas (atspausdintas ar perrašytas) į rinkinius (paskaitų kursus) spausdinta ar skaitmenine forma jų pardavimui ir/ar platinimui Registruotiems vartotojams šviečiamaisiais tikslais, ir/ar mokymų organizavimui, kai Užsakovas kuria bibliotekas, prieinamas tik Registruotiems vartotojams. Pasibaigus mokymo laikotarpiui, Užsakovas turi pašalinti elektronines Licencijuotos medžiagos kopijas, įtrauktas į tokius rinkinius.

Registruoti vartotojai, norėdami perduoti Licencijuotą medžiagą neregistruotiems vartotojams, turi gauti specialų leidimą. Tokiu perdavimu laikomas:
1.Informacijos kopijavimas neregistruotiems vartotojams tiek spausdintine, tiek elektronine formomis (išskyrus tarpbibliotekinius mainus, kurie jau buvo aptarti);
2.Priėjimo prie RSC informacijos suteikimas neregistruotiems vartotojams;
3.Ištraukų iš RSC medžiagos publikavimas, reikalaujant neregistruotiems vartotojams.