Culture news
Login
 Your IP-address:
44.192.247.184
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Lietuvos nacionalinis kultūros centras


Lietuvos nacionalinis kultūros centras (LNKC) yra taikomojo mokslinio metodinio pobūdžio įstaiga, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos delegavimu laiduojanti metodinį vadovavimą etninės kultūros ir mėgėjų kūrybos raiškai, ją tirianti, apibendrinanti ir besirūpinanti kultūros tradicijų tęstinumu bei atsinaujinimu.
LNKC kaupia informaciją apie etninės kultūros paveldą ir šiuolaikines jos įgyvendinimo formas Lietuvoje, rašytinę, vaizdo ir garso medžiagą.
LNKC kuria ir įgyvendina menines, edukacines, kultūros paveldo išsaugojimo programas.
LNKC teikia metodinę paramą, konsultuoja savivaldybės kultūros institucijas, meno kolektyvus ir jų vadovus.
LNKC rengia ir leidžia repertuarą, etninės kultūros literatūrą, garso ir vaizdo publikacijas, žurnalą LIAUDIES KULTŪRA, informacinį leidinį KŪRYBOS METRAŠTIS, bukletus ir kitą medžiagą.
LNKC organizuoja konkursus, apžiūras, šventes, festivalius, rengia konferencijas, specializuotus seminarus įvairių žanrų kultūros specialistams.
LNKC organizuoja dainų šventes, folkloro festivalius BALTICA, GRIEŽYNĖ, Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių šventę GAUDEAMUS, Baltijos ir Šiaurės valstybių dainų šventes, teatrų festivalius ATSPINDŽIAI, PASTOGĖ, MOLINUKO TEATRAS, šokių konkursus AGUONĖLĖ, PORA UŽ POROS, pučiamųjų orkestrų, chorų festivalius bei konkursus ir kitas mėgėjų meno įvairių žanrų šventes.
LNKC nominuoja metų geriausius meno mėgėjų kolektyvus, liaudies meistrus ir teikia AUKSO PAUKŠTĖS ir AUKSO VAINIKO nominacijų simbolius.
LNKC analizuoja savivaldybių kultūros centrų veiklą, inicijuoja priemones darbo turiniui ir formai gerinti, įvairinti.
LNKC nagrinėja Vakarų Europos ir Baltijos valstybių kultūros centrų tinklo ypatumus, kuria ir įgyvendina bendrus projektus.

Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124 Vilnius
Tel.: (8~5) 261 11 90, 261 25 40
Faksai: (8~5) 261 26 07, 212 40 33
El.paštas: lnkc@lnkc.lt
Interneto svetainė: http://www.lnkc.lt