Culture news
Login
 Your IP-address:
35.175.107.185
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija


2005 m. vasario 25 d.
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija
Vilniuje surengė tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją


ŠIUOLAIKINIŲ EUROPINIŲ AUKŠTOJO MOKSLO PLĖTROS TENDENCIJŲ
IŠŠŪKIAI LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMAI


Konferencijos rėmėjai:
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas
VšĮ Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras

Konferencijoje buvo aptarta ir įvertinta Lietuvos aukštojo mokslo reforma, pasiruošimas dalyvauti bendroje europinėje mokslo ir studijų erdvėje, analizuota europinė reforma (t.y. Bolonijos procesas), žinių visuomenės plėtros, augančių darbo rinkos reikalavimų, didėjančios išsilavinimo ir profesinių kompetencijų reikšmės aktualijos, numatytos perspektyvos.

Konferencijos tikslai:
- išanalizuoti ir įvertinti bendros europinės studijų ir mokslo erdvės kontekste Lietuvos aukštojo mokslo reformos sėkmę ir nesėkmes politikų, reformos vykdytojų, aukštųjų mokyklų atstovų, darbdavių požiūriu;
- aptarti binarinę aukštojo mokslo sistemą, universitetinio ir kolegijų sektorių ateities raidą, jų santykį ir vaidmenį šalies ūkio plėtroje, pasidalinti universitetų ir kolegijų bendradarbiavimo ar konkuravimo patirtimi kitose Europos šalyse;
- sugretinti ir įvertinti studijų kokybės užtikrinimo ir kontrolės, rengiant aukščiausios ir viduriniosios grandies specialistus su aukštuoju išsilavinimu, sistemą ir praktiką šalyje bei Europoje;
- išanalizuoti ir įvertinti specialistų su aukštuoju universitetiniu ir aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu poreikį Lietuvos ir ES darbo rinkoje.

Konferencijoje dalyvavo :
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas A. Paulauskas
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas dr. V. Gedvilas
Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras R. Mockeliūnas
Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos prezidentas (EURASHE) R. Vermeesch
Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato atstovas F. Wittib
Kolegijų direktorių konferencijos prezidentas. dr. G. Bražiūnas

Konferencijoje skaityti pranešimai.

Daugiau informacijos: www.klsmk.lt/lt/naujienos/placiau/vln_con_2005_02_25.htm