Culture news
Login
 Your IP-address:
35.175.107.185
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Vakarų Lietuvos verslo kolegija

2006 m. spalio 27 d.
VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija
Tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija

„Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, technologijos“

Konferencijos tikslas – nagrinėti ekonomikos, vadybos ir technologijų aktualijas, skatinti Vakarų Lietuvos regiono ir užsienio valstybių bendradarbiavimą, sprendžiant regionines problemas, skatinti mokslinę veiklą, supažindinti dalyvius su egzistuojančiomis problemomis bei pasiekimais, o taip pat siūlyti idėjas ir problemų sprendimų būdus.
Renginio organizatorius: Vakarų Lietuvos verslo kolegija (Lietuva).
Konferencijos kalbos:
• Lietuvių
• Anglų
• Rusų
Mokslinių pranešimų kryptys:
• Žmogiškieji ištekliai
• Gyvenimo kokybė ir viešosios paslaugos
• Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga
• Gamybinis sektorius: verslas, pramonė, žemės ūkis ir kaimo plėtra
• Rekreacija ir turizmas
• Technologijos
Konferencijos organizacinis komitetas
Pirmininkas: Klaipėdos meras R.Taraškevičius
Nariai:
prof. Janis Grundpenkis – Rygos Techninis universitetas (Latvija)
prof. dr. Gideon Falk – Purdue universitetas Calumet (JAV)
prof. Drs. Jeroen Janssen – University of Professional Education (NL)
Vass László – Budapest school of Communication (HU)
prof. habil. dr. A.A.Bielskis (KU)
doc. dr. Genovaitė Avižonienė (VLVK)
doc. dr. Violeta Bulbenkienė (VLVK)
Lolita Zemlienė (KU)
Laima Ričkutė (VLVK)

Programa LT
Programa EN
Rezoliucija
Konferencijos pranešimai