Culture news
Login
 Your IP-address:
35.175.107.185
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

M. K. Čiurlionio ir kultūros paveldo fondo renginai
M

M.K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo renginių programa

Nekomercinio, paveldosauginio, meninio, edukacinio

P R O J E K T O

„NACIONALINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMUI –
- AKTYVI PILIETINĖ INICIATYVA“

Nemokamų renginių ciklas

2007

M.K.Čiurlionio namai , memorialinis kultūros centras.

Programa: Muzikinis – literatūrinis vakaras „Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą...”.

Mykolo Kleopo Oginskio fortepijoniniai kūriniai, romansai balsui ir fortepijonui. Atlikėjai: aktorė Virginija Kochanskytė ; pianistė, tarptautinių konkursų laureatė Šviesė Čepliauskaitė; solistė (sopranas), tarptautinių konkursų laureatė Giedrė Zeicaitė.

Laikas : sausio 26 d. 17 val.

Renginio afiša

Kvietimas į koncertą

Džiuginėnų dvaras – Džiuginėnai, Gadūnavo seniūnija, Telšių raj. Džiuginėnų pradinė mokykla.

Dvaro istorija: 1864-1865 m. būsimoji rašytoja Žemaitė gyveno Džiuginėnuose. Išlikę dvaro gyvenamasis namas ("Ponų namas"), ledaunė. Antrajame namo aukšte įrengta ekspozicija, supažindinanti su 7 Žemaitijos dvarais, o taip pat - dailininko ir Žemaitijos meno tyrinėtojo J.Perkovskio bei rašytojos Žemaitės gyvenimu ir kūryba.

Apie 4 km nuo Telšių, prie garsiojo Džiuginėnų piliakalnio, kur, anot legendos, supiltas paties Telšių miesto įkūrėjo milžino Džiugo kapas, – Džiuginėnų dvaras.

Apie šią vietovę pirmosios žinios istoriniuose šaltiniuose pasirodė jau XVIII a. antroje pusėje. Tada dvarą valdė Gorskių šeima. 1791 m. dvarą įsigijo Žemaičių rotmistras Liudvikas Bartolomėjus Gorskis, gyvenęs 1749-1815 metais. Jis tais laikais Žemaičių kunigaikštystėje užėmė įvairias aukštas pareigas. Iš Liudviko Gorskio Džiuginėnus paveldėjo jo sūnus Aleksandras (1798-1855), po to Džiuginėnų savininku tapo jo anūkas Zigmantas (1827-1868). Vėliau, vedęs Zigmanto Gorskio dukrą Vandą Teresą (1864-1914), dvaro šeimininku tapo chirurgas iš Varšuvos Severinas Fabijonas Perkovskis, iš kurio Džiuginėnus paveldėjo jo vaikai.

Dvaro centrinis pastatas iškilo XVIII a. antroje pusėje. Šis vieno aukšto, platus, stačiakampis namas buvo pastatytas iš maumedžio medienos. XX a. trečiame dešimtmetyje dvaro reprezentacinis pastatas kruopščiai restauruotas, apkaltas natūralaus medžio lentelėmis.

Programa: Literatūrinė inscenizacija „Be širdies“ pagal Žemaitės apsakymą „Marti“. Vaidina Panevėžio dramos teatro aktorės E. Koriznaitė ir E. Matulaitė. Parodos „Lietuvos dvarai“ pristatymas.

Laikas: Vasario 16 d., 16 val.

Renginio afiša

Kvietimas į spektaklį

Seinai. Lietuvių namai Seinuose, Lenkijos Respublikoje.

Programa: Kauno veterinarijos Akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ (vad. A. Bernatonis) programa „Lietuvos partozanų dainos“. Programos metu yra skaitomi partizanų laiškai mylimosioms, mamoms, seserims, skaitomi prisiminimai apie rezistencinį laikotarpį, yra perpasakojami amžininkų pasakojimai, kuriuos skaito profesionalūs aktoriai ir patys dainininkai. Į tarpus, istorinę, lyrinę, meilės ir apskritai dramatišką jauseną ir nuotaiką iliustruoja partizanų dainuotos dainos ir muzika – viskas atliekama gyvai. Programa tęsiasi 1.30 val.

Pristatoma Nastutės Sidarienės ir jos mokinių juostų paroda.

Laikas: Kovo 10 d., 18 val. (Lenkijos laiku)

Renginio afiša

Kvietimas į koncertą

Kurtuvėnų dvaro svirnas – Kurtuvėnai, Bubių sen., Šiaulių raj.

Dvaro istorija: XVIII a. barokinis svirnas, du kartus restauruotas. Priklauso Kurtuvėnų regioniniam parkui. Jame vyksta kultūriniai renginiai. Kurtuvėnų dvarą galima priskirti prie seniausiųjų dvarų Lietuvoje. XVI a. I pusėje dvaro savininkas buvo Stanislovas Kęsgaila, paskutinis senos LDK didikų giminės atstovas. 1545 m. jis pardavė Kurtuvėnų dvarą…

Programa: „Kelionė laiku su gitara“. Keturi jaunosios kartos lietuvių gitaristai 2004 metais subūrė unikalų Baltijos šalyse ansamblį – gitarų kvartetą. Visi keturi jo nariai: Saulius S. Lipčius, Sergėjus Krinicinas, Ieva Baltmiškytė ir Zigmas Čepulėnas – įvairių konkursų laureatai, aktyvūs solistai, daug koncertuojantys tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Baltijos gitarų kvartetas ir muzikologas V. Gerulaitis klausytojams pristatys įvairius kūrinius. Tai muzikinė kelionė nuo Renesanso iki roko, kurios metu skambės ir lengvai atpažįstami motyvai. Renginį veda muzikologas Viktoras Gerulaitis.

Vyks architektūros istorikės Dalės Puodžiūkienės tyrinėjimų darbų pristatymas

„Medinės dvarų sodybų architektūros raida Lietuvoje”.

Veiks Fondo paroda „Lietuvos dvarai“.

Laikas: Balandžio 21 d., 13 val.

Renginio afiša

Kvietimas į koncertą

Bagdoniškio dvaras. Bagdoniškio k., Kriaunų sen., Rokiškio raj.

Istorija: Čia gimė ir augo teisininkas, VDU rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjas, patriotas, lietuviškos kultūros skleidėjas Mykolas Riomeris. Gimė 1880-05-07 Bagdoniškyje (Rokiškio raj.). Mirė 1945-02-22 Vilniuje. Mokslinė M. Riomerio veikla buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Jis buvo išrinktas Čekoslovakijos mokslo ir meno akademijos, Tarptautinio Prancūzijos revoliucijos instituto nariu, Rumunijos karališkojo administracinės teisės instituto nariu. M. Riomerio nuopelnus Lietuvai valstybė įvertino Gedimino ir Vytauto Didžiojo antrojo laipsnio ordinais. Mūsų kraštiečio nuopelnus pripažino Latvija, suteikdama jam Trijų Žvaigždžių antrojo laipsnio ordiną.

Programa: Renginys prasideda 14 val. ekskursija ir parodos “Lietuvos dvarai” atidarymu Bagdoniškio dvaro teritorijoje. Susitikimas su parkotyrininku Kęstučiu Labanausku.

16 val. Kriaunų muziejuje Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorės Eleonoros Koriznaitės kompozicija apie M. Riomerį – „Mano sielos tiesa“ – pagal prof. habil. dr. Mindaugo Maksimaičio knygą apie Mykolą Riomerį. Vaidina: aktoriai Eleonora Matulaitė, Laimutis Sėdžius, Eleonora Koriznaitė.

Laikas: gegužės 11 d., 14 val. ir 16 val.

Renginio afiša

Kvietimas į spektaklį

Vaitkuškio dvaras. Vaitkuškio k., Pabaisko sen., Ukmergės raj.

Istorija: Vaitkuškio dvaras šiemet prisimintas dėl ypatingos priežasties. Prieš 150 metų, 1857 m., Vaitkuškio dvaro savininko Stanislovo Felikso Kosakovskio, jo sūnaus Stanislovo Kazimiero ir žmonos Michalinos Zaleskytės buvo pradėta penkerius metus trukusi rūmų rekonstrukcija, visų pirma savininkams atidžiai atlikus neogotikos ir neoromantikos vizijų studiją. Beje, pats šeimininkas buvęs didelis mėgėjų meno, ypač teatro entuziastas, tad kultūriniai renginiai dvare vykdavę įvairiausiom progom.

Deja, rūmai griūna nuo pat II-ojo Pasaulinio karo. Tad Maironio žodžiai „(…) Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos kas dieną nyksta apleistos ir vienos...“ labai tinkami žvelgiant į išlikusį bokštą ir buvusių arklidžių fragmentus.

Programa: „Didybė praeities ir trapūs meilės žodžiai…“ – Autorinės dainos koncertas, perpintas Maironio eilėmis. Atlieka aktoriai: Eleonora Koriznaitė ir Vytautas Kupšys. Parodos „Lietuvos dvarai“ pristatymas.

Laikas: gegužės 12 d., 18 val.

Renginio afiša

Kvietimas į koncertą

Ilguvos dvaras. Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r.

Istorija: „Istoriniai šaltiniai 1583 m. mini Panykių dvarelį, pavadinimą gavusį nuo Nykos upės. Pradžioje tai buvo karališkas dvaras. 1758 m. jį nusipirko Veliuonos klebonas Viktoras Talko Grincevičius - Ilgauskas. Nuo tada Panykiai pradėti vadinti Ilguva. Grincevičiams dvaras priklausė iki XIX pab., kai Ona Grincevičiūtė ištekėjo už žymaus to meto lenkų kompozitoriaus ir smuikininko, Varšuvos filharmonijos direktoriaus Emilio Mlynskio (1870-1935)... Mediniai dvaro rūmai pastatyti XVIII a. pab. karaliaus Stanislovo Augusto dvaro šambeliono Juliaus Grincevičiaus“. A.Semaška. Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 470 p.

Dvare užaugo ir savo talentą lavino garsi Lietuvos dainininkė Beatričė Grincevičiūtė.

Programa: Dvaro teritorijoje vyks susitikimas su kultūros istoriku Albinu Vaičiūnu bei parkotyrininku Kęstučiu Labanausku. Pristatoma paroda „Lietuvos dvarai“.

Koncertuoja B. Grincevičiūtės konkurso laureatė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Aušra Liutkutė, violončelininkė Roma Jaraminaitė, smuikininkas Andrius Krenevičius, akompanuoja – Renata Milašiūtė ir Vaiva Eidukaitytė - Storastienė. Koncertą veda – B. Grincevičiūtės namų Vilniuje direktorė Laima Žukauskaitė.

Pogramoje skambės A. Beliakovo „Paukštelis“, F. Šuberto „Forelė“, G. Kuprevičiaus „Lakštingalos“, E. Grygo „Rožės“, J. Bramso penkios trumpos pjesės, L. Boccherini „Sonata Nr. 6“, K. Debussy „Dvi pjesės“.

Laikas: Birželio 8 d. 17 val.

Renginio afiša

Kvietimas į koncertą

Veliuonos dvaras – Jurbarko raj.

Istorija: XVI a. viduryje Žygimantas Augustas Veliuoną užrašė Barborai Radvilaitei. Vėliau dvarą

valdė karalienė Bona, XVIII a. - Žemaičių seniūnas J. Poniatovskis, o vėliau, Poniatovskiams patekus carų nemalonėn už bendradarbiavimą su Napoleonu - Zaleckiai. Jie apie 1818 - 1820 m. pastatė puošnius klasicizmo stiliaus dvaro rūmus. Veliuonos dvaro rūmai - vieni didžiausių ir gražiausių medinių klasicistinių dvarų rūmų Lietuvoje.

Programa: Dvaro teritorijoje vyks susitikimas su architektūros istorike Dale Puodžiukiene.

Paroda „Lietuvos dvarai“.

„SAUGOKIM SAVO DIENAS“ – teatralizuotas dainuojamosios poezijos koncertas suaugusiems ir ne tik pagal Juozo Erlicko eiles. Koncertuoja „Teatriukas“ – tai Vilniaus Universitetą, aktoriaus-filologo specialybę ir „Keistuolių teatro“ studiją baigę aktoriai Dalia Mikoliūnaitė, Arturas Varnas, Žilvinas Ramanauskas. Režisierius, muzikos autorius Ž. Ramanauskas.

Laikas: Birželio 15 d. 16 val.

Renginio afiša

Kvietimas į koncertą

Stemplių medinė bažnyčia ir dvaras – Stemplių k., Švėkšnos sen., Šilutės raj.

Istorija: Šis kaimas ir buvęs dvaras priklausė Pliateriams. Dvare buvo medinė koplyčia, čia retkarčiais vykdavo pamaldos. Dalis Stemplių dvaro pastatų yra išlikę iki mūsų dienų.

Pas Stemplių dvaro savininką Kazimierą Pliaterį paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido poetas, istorikas Simonas Stanevičius, kuris Stemplėse mirė ir buvo palaidotas Švėkšnos kapinėse.

Beje, šiame kaime yra gimęs Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Šaulys.

Programa: „Nuotaikingos melodijos iš klasikos lobyno“

Atlikėjai: Gintarė Skerytė (sopranas), Dainius Puišys (baritonas), Vilniaus styginių kvintetas „Intermezzo“, vad. L. Treikauskas (Almina Statkuvienė I smuikas, Vytautas Mikeliūnas II smuikas, Henrikas Marcinkus altas, Lionius Treikauskas violončelė, Dainius Misiūnas violončelė). Koncerto vedėja - aktorė Gražina Urbonaitė

Paroda „Lietuvos dvarai“.

Laikas: Birželio 24 d. po Šv.Aloyzo atlaidų bažnyčioje apie 15 val.

Renginio afiša

Kvietimas į koncertą

Koncerto programa

Hugo Šojaus dvaras (Šilutės miestas)

Istorija: Šilutė yra žymaus vokiečių rašytojo Hermano Zudermano (1857–1928) gimtinė. Bažnyčios parkelyje atstatytas paminklas su rašytojo bareljefu. Netoli Šilutės, Macikuose, gimtajame rašytojo name, įrengtas muziejus.

Hugo Šojus Įsigijęs 1889 m. Šilokarčemos dvarą, šis išsilavinęs žmogus visą energiją atidavė miesto gerovei, jo grožiui ir šlovei. H. Šojus domėjosi lietuvių kalba, rinko pasakas. Dvare jis įkūrė muziejų. Šilutės muziejuje eksponuojami H. Šojaus archeologijos, kartografijos ir ypač vertingas etnografinis rinkinys – XVIII a. lietuvininkų baldai. Prie dvaro 2001 metais šilutiškiai pastatė H. Šojui paminklą.

Programa - Valstybės dienos proga visus kviečia į šiuos nemokamus renginius:

14 val. M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijų parodos atidarymas ir susitikimas su menotyrininku Stasiu Urbonu (rengiama drauge su M. K. Čiurlionio namais Vilniuje).

Laikas: Liepos 6 d.:

14.30 val. Fondo kaupiamo parodos „Lietuvos dvarai“ pristatymas ir susitikimas su parkotyrininku Kęstučiu Labanausku.

19.30 val. Senojo muziejaus kieme (Lietuvininikų g. 36, Šilutė) „Amatų kiemelis“ (rengia Šilutės muziejus).

21 val. Ukrainos režisieriaus Aleksandr Dirdovskij filmo „Alluzion“ (M.K.Čiurlionio ir V.Orvydo kūrybos motyvais) pristatymas ir demonstracija (rengiama drauge su M. K. Čiurlionio namais Vilniuje).

21.30 val. Klasikinės muzikos koncertas „Nakties muzika“.

Dalyvauja: Nacionalinės premijos laureatas – Čiurlionio kvartetas (vad. S. Lipčius), aktorė Virginija Kochanskytė.

Renginio afiša

Kvietimas į parodą

Vilkaviškio (Napoleono) dvaras, Vilkaviškio mietas

Istorija: Dvaras Vilkaviškyje galėjo būti įkurtas po 1744 m. Reikšmingiausias istorinis įvykis, susijęs su šiuo dvaru buvo Napoleono Bonaparto atvykimas į Vilkaviškį. Šį įvykį užrašė klierikas (vėliau prelatas) Butkevičius. Jis rašo, kad 1812 m. birželio 19-24 d. Vilkaviškio apylinkės keliai buvo pilni prancūzų kariuomenės – apie 250 000 karių. Napoleono kariuomenės korpusai, rinktinės, pulkai visais keliais dulkių debesyse rinkosi į Vilkaviškį. Visa kariuomenė buvo surikiuota laukuose, esančiuose į pietus nuo klebonijos, prie pat Vilkaviškio. Visi miestelio namai buvo užimti grafų, maršalų, generolų. Birželio 21 d. atvykęs Napoleonas apsigyveno Vilkaviškio dvare, kitų šaltinių teigimu – palapinėje, pastatytoje prie dvaro.

Programa: Pramoginės retro muzikos koncertas „...nuo A. Šabaniausko iki mūsų dienų“. Programoje: tango, fokstrotai, valsai, neapolietiškos dainos iš A. Šabaniausko repertuaro, miuziklų bei populiarios lietuvių kompozitorių B. Gorbulskio, M. Vaitkevičiaus, A. Raudonikio, M. Tamošiūno, T. Leiburo, J. Cechanovičiaus ir kitų lengvosios melodijos, duetai, trio, dainų popuri.

Atlikėjai: solistai Gintarė Skerytė (sopranas); Arūnas Dingelis (tenoras); Dainius Puišys (baritonas). Instrumentinis trio : Povilas Jaraminas (fortepijonas); Jaroslavas Cechanovičius (gitara); Eugenijus Mikšys (bosinė gitara). Koncertą veda muzikologas Viktoras Gerulaitis

Paroda “Lietuvos dvarai”.

Laikas: Liepos 14 d. 18 val.

Renginio afiša

Kvietimas į koncertą


Sekantis puslapis >>>