Culture news
Login
 Your IP-address:
35.175.107.185
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Vakarų Lietuvos verslo kolegija

2007 m. spalio 26 d.
VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija
Tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija

„Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, technologijos“

Konferencijos tikslas – nagrinėti ekonomikos, vadybos ir technologijų aktualijas, skatinti Vakarų Lietuvos regiono ir užsienio valstybių bendradarbiavimą, sprendžiant regionines problemas, skatinti mokslinę veiklą, supažindinti dalyvius su egzistuojančiomis problemomis bei pasiekimais, o taip pat siūlyti idėjas ir problemų sprendimų būdus.
Renginio organizatorius: Vakarų Lietuvos verslo kolegija (Lietuva).
Konferencijos kalbos:
• Lietuvių
• Anglų
• Rusų
Mokslinių pranešimų kryptys:
• Žmogiškieji ištekliai
• Gyvenimo kokybė ir viešosios paslaugos
• Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga
• Gamybinis sektorius: verslas, pramonė, žemės ūkis ir kaimo plėtra
• Rekreacija ir turizmas
• Technologijos
Konferencijos organizacinis komitetas
Pirmininkas: Klaipėdos meras R.Taraškevičius
Nariai:
prof. Janis Grundpenkis – Rygos Techninis universitetas (Latvija)
prof. dr. Gideon Falk – Purdue universitetas Calumet (JAV)
prof. Drs. Jeroen Janssen – University of Professional Education (NL)
Vass László – Budapest school of Communication (HU)
prof. habil. dr. A.A.Bielskis (KU)
doc. dr. Genovaitė Avižonienė (VLVK)
doc. dr. Violeta Bulbenkienė (VLVK)
Lolita Zemlienė (KU)
Laima Ričkutė (VLVK)

Kvietimas-programa LT
Reikalavimai pranešėjui
Straipsnio Å¡ablonas
Dalyvio anketa