Culture news
Login
 Your IP-address:
35.175.107.185
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

XVI-asis Stasio Šimkaus tarptautinis chorų konkursas
XVI TARPTAUTINIS STASIO ŠIMKAUS CHORŲ KONKURSAS

XVI TARPTAUTINIS STASIO ŠIMKAUS CHORŲ KONKURSAS

 

Šių metų spalio 17- 21 dienomis Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salėje (K. Donelaičio g. - 4, Klaipėda) organizuojamas Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas.

Kas du metus vykstantis ir jau trijų dešimtmečių patirtį turintis Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas, gerai  žinomas ne tik Klaipėdoje, Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Konkursas įtrauktas į Europos chorų konkursų ir festivalių rejestrą, informacija apie skelbiama prestižiniame Europos chorų sąjungos  periodiniame žurnaleEuropa Cantat”. Šis konkursasvienintelis tokio rango tarptautinis chorų konkursas Lietuvoje, garsėjantis, kaip solidus konkursas, į kurį atrenkami aukšto profesionalaus ir meninio lygio žinomi Lietuvos ir užsienio kolektyvai. Šio konkurso vertinimo komisijos darbe dalyvauja žymūs ne tik Lietuvos, bet ir Europos chorvedžiai. Šis konkursas tampa ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos bei Pabaltijo šalių prestižiniu konkursu.

Stasio Šimkaus chorų konkursasne tik tarptautinio lygmens chorų kūrybinės varžytuvės. Jo dienomis Klaipėdos miesto ir viso Vakarų regiono koncertų salėse, bažnyčiose rengiami chorų konkurso dalyvių koncertai, susitikimai, pristatomos geriausių Klaipėdos miesto chorinių kolektyvų reprezentacinės programos, dirigentų Apskritojo stalo diskusijos, kiti renginiai. Visą tai ne tik plačiai garsina Klaipėdos miestą, bet ir suteikia uostamiesčio visuomenei unikalią galimybę sistematiniai ir betarpiškai pažinti Europos chorinės kultūros dabartį bei tendencijas, Lietuvos chorams pasinaudoti naujų kūrybinių ryšių galimybėmis.

Konkursą jau daugelį metų organizuoja ir rengia Klaipėdos miesto chorinė bendrijaAukuras“ (vadovas Algirdas Šumskis).

 

Konkurso istorija

 

Prieš tris dešimtmečius iniciatyvių klaipėdiečių chorvedžių grupė, vadovaujama Vytauto Blūšiaus, kreipėsi į Lietuvos chorus, kviesdama juos dalyvauti konkurse, pavadintame garbingu ir įpareigojančiu žymaus lietuvių kompozitoriaus Stasio Šimkaus vardu.

Stasys Šimkus (1887-1943) - kompozitorius, dirigentas, pedagogas, visuomenininkas - vienas  didžiųjų lietuvių tautos dainių, savo daugiašake kūrybine veikla dėjęs nacionalinės muzikinės kultūros pamatus. 1923 metais, vos tik Lietuvai atgavus Mažosios Lietuvos kraštą,  S.Šimkus Klaipėdoje įkūrė muzikos mokyklą (konservatoriją), kurioje vos per  keletą metų buvo išugdyta ištisa jaunos, Nepriklausomos Lietuvos muzikų, ypač  instrumentininkų bei chorvedžių karta. Šiandien tos mokyklos gyvybingas tradicijas tęsia Stasio Šimkaus konservatorija. S.Šimkaus chorinė kūryba ir jo legendinė chorvedybinė veikla tapo lietuvių dvasinės bei  muzikinės saviraiškos etalonu.

Sėkmingos pradžios paskatinti, pirmojo konkurso rengėjai ryžosi tęsti pradėtą darbą.  S.Šimkaus konkursas tapo populiarus ir chorų laukiamas.

Istorinis lietuvių tautos Atgimimo sąjūdis atvėrė naujas, dideles, ankščiau vien svajotas galimybes taip pat ir chorinio judėjimo baruose. 1988 metų pabaigoje Klaipėdoje įkuriama chorinė bendrija "Aukuras". Vadovaujama pirmojo jos pirmininko Roberto Varno, greta kitų veiklos barų, bendrija toliau tęsė ir S.Šimkaus chorų konkurso rengimo tradiciją. Pradedant 1992-siais,   rengiamas kas antri metai, konkursas tampa tarptautiniu ir, iki pat šiolei, vieninteliu tokiu chorų konkursu Lietuvoje. Palaipsniui kristalizavosi konkurso pobūdis, nusistovėjo pagrindinės jo nuostatos: tautinio chorinio dainavimo tradicijų tąsa, aktyvi integracija į tarptautinį chorinį judėjimą, lietuvių autorių chorinės  kūrybos užsienyje sklaida (konkurso privalomieji kūriniai - lietuvių kompozitorių kūryba), dainavimo a cappella propagavimas, dviejų konkurso turų sistema, 15- 20-ties chorų -  konkurso dalyvių atranka ir kt. Keletas pastarųjų konkursų liudija vis didėjantį tarptautinį aukštos kvalifikacijos kolektyvų dėmesį šioms chorinėms varžyboms Klaipėdoje. Kartu malonu pastebėti,  jog čia nuolat gausiai dalyvaujantys geriausi Lietuvos, tame tarpe ir Klaipėdos chorai, ne kartą pelnydami aukščiausius apdovanojimus, solidžiai reprezentuoja mūsų dabartinę gana aukštą chorinio dainavimo kultūrą.

 

Konkurso ištekliai