Culture news
Login
 Your IP-address:
18.207.240.77
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

BIBLIOTEKOS NAUJIENOS

2008-09-15 eBiblioteka pradeda bendradarbiavimą su Vilniaus teisės ir verslo kolegija
Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT ir Vilniaus teisės ir verslo kolegija pradeda bendradarbiauti, talpinant kolegijos elektroninius leidinius, konferencijas, metodines priemones bei kitus leidinius mokslinės elektroninės bibliotekos duomenų bazėje.
Viešoji įstaiga VILNIAUS TEISĖS IR VERSLO KOLEGIJA – akredituota nevalstybinė aukštoji mokykla, teikianti absolventams atitinkamos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnį bei profesinę kvalifikaciją. Ji įkurta 1998 m. rugsėjo 1 d. kaip Daugvilienės aukštesnioji verslo mokykla. 2001 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1036 įsteigta Vilniaus teisės ir verslo kolegija ir suteiktas aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo institucijos statusas. 2007 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras pasirašė įsakymą Nr. ISAK-141 „Dėl leidimo teikti profesinio bakalauro laipsnį“, kuriuo Vilniaus teisės ir verslo kolegijai leidžiama teisės aktų numatyta tvarka teikti profesinio bakalauro laipsnį.