Culture news
Login
 Your IP-address:
3.227.240.143
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Viešoji įstaiga Baltijos media centras

Mokslinę elektroninę biblioteką eLIBRARY.LT 2004 metais įkūrė viešoji įstaiga Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras. Tai pelno nesiekianti organizacija, kuri veikia socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros ir kitose visuomenės gyvenimo srityse.
2012 metais viešoji įstaiga Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras buvo pervadinta į viešąją įstaigą Baltijos media centras, kuri perėmė visus numatytus ir užsibrėžtus ankstenės viešosios įstaigos tikslus ir užduotis.
Viešoji įstaiga Baltijos media centras tęsia kuriant palankias sąlygas efektyviam naujausių technologijų pritaikymui ir jų naudojimui mūsų šalyje. Įstaiga domisi šios srities naujovėmis ir įvairiapusiškai skatina jų diegimą.
Įstaigos veikla apima mokslo, kultūros, meno, reklamos, pažangių verslo idėjų, laisvalaikio organizavimo sritis. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – informacinės visuomenės augimo skatinimas, naujųjų technologijų diegimas mokslo, švietimo srityse.
Siekdamas įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus, VšĮ Baltijos media centras užsibrėžia įgyvendinti šiuos uždavinius:
- informacijos apie aktualius mokslo pasiekimus ir mokslinius darbus skleidimas žiniasklaidoje ir kitomis informacinėmis priemonėmis, leidžiant knygas, įvairius leidinius, kuriant interaktyviąją aplinką;
- įvairių seminarų, konferencijų, pasisakymų bei debatų televizijoje ir radijuje, kitose informacinėse priemonėse organizavimas;
- praktinės pagalbos sistemos asmenims (daugiausia – jaunimui), renkantis studijas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, nuotolinio mokymo studijas, užsienio šalių piliečiams renkantis studijas Lietuvoje, sukūrimas ir įgyvendinimas;
- bendradarbiavimas su užsienio šalių mokymo įstaigomis, mokslo, kultūros, meno, laisvalaikio organizavimo, verslo struktūromis bei kitais visuomenės veikėjais;
- įvairių mokymų organizavimas, organizacinių pasirengimo studijoms procedūrų atlikimas.
Įgyvendindama Mokslinės elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT projektą, viešoji įstaiga Baltijos media centras siekia supažindinti visuomenę su naujausiais mokslo pasiekimais, populiarinti mokslinius darbus, intelektualinius žmonijos pasiekimus. Nuolat įgyvendinant įvairius projektus, propaguojamos ir reprezentuojamos mokslinės žinios, puoselėjamos mokslinės tradicijos. Be to, įstaiga tarpininkauja, teikiant informaciją ir pagalbą mokymo bei studijų klausimais.
Viešoji įstaiga Baltijos media centras siekia tapti patikimu partneriu, ugdant Lietuvos intelektualinį potencialą ir kuriant žinių visuomenę Lietuvoje.
VÅ¡Ä®"BVITÅ "                                                                                                   Rekvizitai