Culture news
Login
 Your IP-address:
44.192.247.184
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

"SCIENCE ONLINE" MOKYMO CENTRAS

Mokymo programos anotacija
INFORMACINIO BIBLIOTEKOS KOMPLEKSO
ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

Kurso organizavimo vieta : Maskva, Novatorių g. 7A - 107, 314, Fotochemijos centras RMA.
Mokymo forma: dieninis skyrius, atsitraukiant nuo gamybos.
Kurso trukmė: 5 dienos, 40 akademinių valandų.
Tikslas: bibliotekų ir informacinių centrų vadovaujančio personalo kvalifikacijos kėlimas organizacijos informacinių resursų administravimo srityje, formuojant informacinį bibliotekos kompleksą.
Uždaviniai: :
supažindinti klausytojus su elektroninių resursų naudojimo šiuolaikinėje bibliotekoje teorija ir praktika;
supažindinti su informacinio bibliotekos komplekso organizavimo metodais;
pristatyti bendros organizacijos informacinės erdvės kūrimo ir palaikymo priemones;
išmokyti informacinių bibliotekos paslaugų teikimo modernizacijos metodų, kurių pagrindas informacinių produktų technologijų bazė ir resursai;
išdėstyti juridines, finansines ir kitas problemų sprendimo ypatybes, degiant inovacinius projektus šiuolaikinėje informacinėje bibliotekininkystėje.
Auditorija : bibliotekų direktoriai ir jų pavaduotojai, bibliotekų informacinių skyrių vadovai, aukštųjų mokyklų informacinių padalinių ir mokslinių tiriamųjų įstaigų vadovai.
Reikalavimai klausytojams : vadovaujamo darbo bibliotekoje ar informaciniame padalinyje patirtis, geros anglų kalbos žinios (skaitymas, profesinės literatūros vertimas), darbo Pentium klasės kompiuteriu pagrindai, praktiniai darbo įgūdžiai su operacine sistema MS Windows, biuro programomis MS Office, naršykle MS Internet Explorer arba Netscape Communicator.
Pagrindinės kurso temos:
Naujos organizavimo formos mokslo ir švietimo informacinio aprūpinimo srityje
Inovacijos šiuolaikiniame informacinėje bibliotekininkystėje: teorija, metodologija ir informacinio bibliotekos komplekso formavimo praktika
Vietiniai ir užsienio elektroniniai resursai mokslui ir švietimui kaip išsimokslinimo erdvės konteksto pagrindas
Informacinio bibliotekos komplekso kūrimo technologiniai sprendimai: informacinių paslaugų ir resursų kūrimas, remiantis elektroninių bibliotekų technologinių priemonių baze
Informacinio bibliotekos komplekso konteksto formavimo juridiniai aspektai: informacinių resursų autorinės ir nuosavybės teisės
Informacinio bibliotekos komplekso organizavimo ir valdymo klausimai
Mokymo rezultatai:
Jūs susipažinsite su naujausiomis mokslo ir švietimo srities informacinio aprūpinimo tendencijomis, bendros organizacijos informacinės erdvės kūrimo ir organizavimo ypatybėmis, remiantis darbu su informaciniais resursais;
Jūs įtvirtinsite savo vadovavimo ir informacinių resursų plėtros organizavimo sugebėjimus;
Susipažinsite su inovacinių praktikų ir technologijų šiuolaikinėje bibliotekininkystėje kūrimo ir įgyvendinimo metodais, kurie paremti informacinio bibliotekos komplekso formavimo pavyzdžiu;
Praplėsite savo žinias informacinės bibliotekininkystės juridinių faktų srityje, susijusioje su informacinių resursų autorinėmis ir nuosavybės teisėmis;
Galėsite modernizuoti tradicinius informacinius bibliotekos procesus, remdamiesi informacinių produktų teikiamomis technologinėmis priemonėmis;
Sužinosite, kaip populiarinti informacinius resursus organizacijoje.

Mokymo procesas ir sertifiktai: Visi klausytojai gauna visą mokomąją metodinę ir inormacinę medžiagą, paruoštą mūsų dėstytojų ir įrašytą į kompaktinį diską. Mokymo proceso metu numatoma būtinai aplankyti Maskvos bibliotekas ir informacines organizacijas, kuriose buvo įgyvendinti stambūs inovaciniai ir informaciniai projektai. Sėkmingai baigus mokymo kursus, klausytojams išduodami Mokymo centro SCIENCE ONLINE sertifikatai, liudijantys kvalifikacijos kėlimą darbo su elektroniniais informaciniais resursais srityje. Temų ir kursų, siūlomų šioje programoje, bei dėstytojų sąrašai pateikiami mokymo plane. Jūs galite susipažinti su pilnu artimiausio kurso tvarkaraščiu.
Dėstytojai: kursuose dėsto geriausi mokslo ir švietimo informacinio aprūpinimo srities specialistai, vietos ir užsienio leidyklų ir informacinių kompanijų atstovai - V.O.Kirilova (VINITI), N.N.Litvinova (RGB), V.A.Gluchov (INION), E.G.Agratin (Integrum-Techno), A.J.Kuznecov (NEIKON), G.D.Karmišenskaja (MVŠSEN), V.V.Pisliakov (VU-VŠE), P.G.Arefjev (NEIKON), E.P.Voronina (Lexis-Nexis), V.A.Sobolev (EBSCO), O.G.Utkin (Elsevier).
Mokymų kaina, registracija, mokėjimai: mokymų kaina 2004m. spalio-gruodžio mėn. seminare, remiant Nacionaliniam elektroniniam-informaciniam konsorciumui, yra 5900 Rusijos rublių (su PVM). Į mokymų kainą įeina:
mokymo kaina;
maitinimas seminaro metu (pilni karšti pietūs, kavos pertraukos);
mokymo metodinė medžiaga.
Kitų miestų klausytojai, kuriems reikalingas apgyvendinimas Maskvos viešbučiuose, prašomi apie tai organizatoriams pranešti ne vėliau nei likus 14 dienų iki seminaro pradžios.
Norėdami dalyvauti šios programos užsiėmimuose, privalote užpildyti registracijos anketą ir apmokėti mokymų kainą. Užsiregistravę Jūs patys galite išrašyti ir atsispausdinti mokėjimo kvitą.
DĖMESIO: vietų skaičius mokymo grupėse yra griežtai ribojamas - ne daugiau nei 15 žmonių. SKUBĖKITE UŽSIREGISTRUOTI!
Atsisakius dalyvauti seminare, pervesti pinigai gali būti grąžinami su sąlyga, jei raštiškas prašymas yra pateikiamas ne vėliau nei likus savaitei iki užsiėmimų pradžios

Informacija ir visi atsakymai į Jūsų klausimus dėl užsiėmimų Mokymo centre SCIENCE ONLINE teikiami:
Telefonas:
Faksas:
El.paštas:
Tinklapis:
8-5 248 15 36
8-5 248 16 29

info@elibrary.lt
http://www.elibrary.lt

MES VISADA DŽIAUGIAMĖS SUTIKĘ JUS MOKYMO CENTRE SCIENCE ONLINE!