Culture news
Login
 Your IP-address:
44.192.247.184
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

TARPTAUTINÄ– KONFERENCIJA SCIENCE ONLINE 2006 PAVASARIS
Septintoji tarptautinÄ— konferencija
"SCIENCE ONLINE: elektroniniai informacijos resursai mokslui ir Å¡vietimui"
2006 m. gegužės 13-20 d.
Juodkalnija, Buva


Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU 2006 m. gegužės 13-20 dienomis Juokalnijoje, Buvos mieste, tituluojamu šalies turizmo centru, nuostabioje Adrijos jūros pakrantėje surengė septintąją tarptautinę konferenciją "SCIENCE ONLINE: elektroniniai informaciniai resursai mokslui ir švietimui".

PagrindinÄ—s konferencijos temos:

Informacinis mokslo ir švietimo aprūpinimas ir elektroninė leidyba Rusijoje: sąveika, bendradarbiavimas, kooperacija.
Rusijos mokslinė periodika: nuo spausdintos prie online. Mokslinio žurnalo internete organizavimas, technologija ir ekonomika.
Metodologija ir instrumentarijus kiekybiniams tyrimams mokslometrijoje ir bibliometrijoje. Rusų citavimo indeksas: problemos ir sprendimai.
Informacinių resursų vadyba: prenumeratos komplektavimas ir valdymas.
Informacinių atvirojo tipo resursų kūrimo perspektyvosRusijos mokslo ir švietimo organizacijose.
Naujausi produktai ir paslaugos mokslo ir Å¡vietimo srityje.
Elektroninių resursų naudojimas tyrimų ir švietimo veikloje.

Konferencijoje skaitė pranešimus Rusijos ir užsienio leidyklų bei infomacijos kompanijų, mokslo žurnalų redkolegijų atstovai, žymiausi mokslo ir švietimo informatizacijos, informacinės bibliotekininkystės sferos specialistai iš universitetų, akademinių ir atskirų šakų tyrimų organizacijų bei bibliotekų.

Konferencijos organizatorius - MokslinÄ— elektroninÄ— biblioteka eLIBRARY.RU.