Culture news
Login
 Your IP-address:
35.175.107.185
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas


2005 m. balandžio 5 d. 10 val.
Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo aktų salėje
(Respublikos g.45, Rokiškis) vyks respublikinė mokslinė-praktinė konferencija

"STUDIJŲ PROCESO TOBULINIMAS, TAIKANT INOVATYVIAS FORMAS IR METODUS"


Konferencijos tikslas: aptarti, kaip parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį įgytas žinias taikyti praktikoje.

Konferencijos rėmėjai:
VšĮ Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras
UAB "DAROLA"
ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUS

Organizacinis komitetas:
Organizacinio komiteto pirmininkė – doc.Stanislava Juškienė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo vadovė,
Nariai:
Zita Malcienė, muzikos ir estetinio lavinimo katedros vedėja,
Janina Vaičionienė, lektorė,
Janina Mikalajūnienė, lektorė,
Rimantas Sinica, lektorius,
Airina Narbuntienė, asistentė,
Rita Lisevičiūtė, asistentė,
Jolita Kalačiovienė, sekretorė.
Pagal konferencijos dienotvarkę.

Konferencijos programa

Daugiau informacijos: http://www.panko.lt/kolegija_renginiai_119.htm