Culture news
Login
 Your IP-address:
35.175.107.185
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Lietuvos laisvosios rinkos institutas vėl skelbia rašinio konkursą


Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) tęsia švietėjišką veiklą ir antrą kartą skelbia rašinio konkursą „Laisvės studijos“, kurio tikslas – paskatinti studentus ir jaunimą nagrinėti laisvės idėjas ir galimybes jas įgyvendinti šiandieninėje visuomenėje.
Laisvos visuomenės sąranga žmonėms yra naudingiausia ir tai yra įrodyta daugelyje iškilių darbų, tačiau idėjų tobulinimas ir sklaida šiandien, kaip ir visuomet, išlieka itin aktuali užduotis.
Ypatingai svarbu, kad studijuojantieji atrastų laisvės idėjas ir patys ieškotų jų sklaidos ar pritaikymo galimybių ekonomikoje, teisėje, švietime, kultūroje ar bet kurioje kitoje srityje. Tikimės, kad šis konkursas suteiks puikią progą ir paskatą jauniems žmonėms labiau įsigilinti į šias idėjas ir kritiškai įvertinti visuomenėje tvyrančius stereotipus. Kartu manoma, kad konkurso darbai gali padėti praplėsti visuomenės ir mūsų pačių supratimą, kur ir kaip pritaikomos laisvosios rinkos, asmeninės atsakomybės ir kitos laisvos visuomenės idėjos.
LLRI skelbiamas rašinio konkursas yra skirtas studentams, tačiau dalyvauti kviečiami ir savarankiškai neformaliai studijuojantys asmenys, ne jaunesni kaip 17 metų amžiaus ir neturintys mokslinio daktaro laipsnio. Studentai taip pat gali pateikti darbus, kurie buvo atlikti kaip studijų programos dalis (referatai, kursiniai darbai, bakalauro baigiamieji darbai, magistro baigiamieji darbai).
Darbai konkursui turi būti pateikti iki 2005 m. liepos 1 d. Darbų nugalėtojai bus paskelbti 2005 m. rugsėjį. Konkurso prizinis fondas - 6 000 litų.
Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas galima rasti internete adresu:
www.lrinka.lt/Projektai/Konkursas.phtml
Pernai pirmą kartą organizuoto konkurso rezultatai parodė, kad jauni žmonės turi įdomių minčių, tačiau dažnai nedrįsta jų atskleisti. LLRI nori paraginti studijuojančiuosius pateikti ir tuos darbus, kurie buvo parengti kaip studijų programos dalis, nesibaiminti naujai ir netradiciškai žvelgti į problemas, rinktis neįprastas temas.
Pernai vykusiam konkursui buvo pateikti devyni darbai teisės, ekonomikos, komunikacijos temomis. Pirmosios vietos nugalėtoju pripažintas Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto studento Giedriaus Miliausko darbas „Valstybės reguliavimas ir namų ūkių pajamos Lietuvoje 1993-2002 metais“. Vertinimo komisijos nuomone, darbo tema buvo pasirinkta įdomiai, darbas drąsus, struktūriškas, keliamos naujos idėjos ir drąsiai bei pagrįstai taikomi nepopuliarūs tyrimo metodai.
LLRI tikisi, kad šis rašinio konkursas paskatins tradiciją Lietuvos aukštosiose mokyklose nagrinėti asmens laisvę kaip reiškinį, kurį būtina suprasti aiškinantis socialinius ir ekonominius visuomenės dėsnius.